Spaltpanel trä

Vi erbjuder spaltpanel för exempelvis sportarenor, padelhallar eller andra offentliga miljöer.

Oljade ekpaneler används ofta till väderskyddade

utomhusmiljöer. Exempelvis fasader som mon-
teras som undertak och/eller vägg där det finns

ett tak som skydd mot regn/sol ovan­ifrån.
Inomhus används oftast laserade furupaneler.
Panelen kan användas för att uppnå akustikkrav
samt att de är även estetiskt en snygg lösning.

Vi producerar panel specifikt mot större beställ-
ningar. Vilket gör att vi normalt kan erbjuda

dimensioner kunden önskar.
De träslag vi kan erbjuda är i första hand furu,
ek och björk. Men fråga oss gärna även på andra
träslag. Vanligtvis ytbehandlar vi listerna med
lasyr. Men vi erbjuder även olje­behandlade lister.

Produktblad spaltpanel Höganäs Träprofiler PDF.