Hålkälslister

Kan användas som alternativ till skugg-/taklist.

MASSIV FURU VITMÅLAD

Hålkälslist 15 x 33 mm

Hålkälslist 15 x 44 mm

Hålkälslist 21 x 70 mm

Hålkälslist 21 x 70 mm

Skugglister

Att sätta i övergången mellan tak och vägg för att t ex takets ojämnheter inte ska synas. Listerna ger en slags skuggeffekt.

MASSIV FURU VITMÅLAD

Skugg-/Taklist 21 x 33 mm

Skugg-/Taklist 21 x 44mm

Svanhals

En typ av taklist.

MASSIV FURU VITMÅLAD

Svanhalslist 15 x 44

Svanhalslist 15 x 44 mm

Svanhalslist 15 x 56

Svanhalslist 15 x 44 mm

Svanhalslist obehandlad 15 x 80 mm

Svanhalslist obehandlad 15 x 80 mm