Klackfoder

Klackfoder är en variant av dörrfoder där man behöver täcka upp en nivåskillnad mellan karm och vägg, ex vid kakel och gipsplatta.

MASSIV FURU VITMÅLAD

Klackfoder 21 x 44 mm

Klackfoder 21 x 56 mm