Fogbrädor/Täckbrädor

Fogbrädor/Täckbrädor kan användas bland annat till dörromfattning i t ex ett valv.

MASSIV FURU VITMÅLAD

Fogbräda/Täckbräda 21 x 69 mm

Fogbräda/Täckbräda 21 x 95 mm

Fogbräda/Täckbräda 21 x 120 mm

Fogbräda/Täckbräda 21 x 145 mm