Allmoge foder

Allmoge foder finns även som allmoge sockel i motsvarande profil.

Furulister

MASSIV FURU VITMÅLAD

Allmoge foder 15 x 69 mm

Allmoge foder 15 x 95 mm

Allmoge foder 21 x 120 mm

Allmoge foder 21 x 145 mm