Golvsockel

En golvsockel används t ex för att avsluta golvet mot väggen.

Fanerade golvsocklar i ek och björk är godkända i Byggvarubedömningen.

12 x 56 mm Ek, 2,4 m alt 4,0 m
12 x 70 mm Ek,  2,4 m alt 4,0 m

12 x 56 mm Bok (lättbasad) 2,4 m alt 4,0 m

12 x 56 mm Björk 2,4 m alt 4,0 m
12 x 70 mm Björk 4,0 m

12 x 56 mm Valnöt 2,4 m alt 4,0 m

12 x 56 mm Vitlaserad Ask 4,0 m

12 x 56 mm Vitlaserad Ek 2,4m alt 4,0 m

12 x 56 mm Grålaserad ek 2,4 m alt 4,0m

15 x 56 mm Installationssockel ek 4,0 m

15 x 56 mm Installationssockel Ek 4,0 m

15 x 69 mm
Installationssockel Ek 4,0 m